Виконання ст. 30 закону України “Про освіту”

1. Статут  Левківського ліцею Глибочицької сільської ради Житомирського районну
2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3. Свідоцтво про атестацію
4. Про діяльність педагогічного колективу та завдання на 2021-2025 н. р.
5. Структура та органи управління Левківського ліцею
6. Освітня програма ліцею
7. Кадровий склад: вчителі, обслуговуючий персонал
8. Територія обслуговування
9. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
10. Мова освітнього процесу: мовою освітнього процесу в Левківському ліцеї є українська мова.
В ліцеї вивчаються мови міжнародного спілкування: англійська мова
11 Наявність вакантних посад: відсутні
12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
13. Результати моніторингу якості освіти
14. Правила прийому до школи
15 .Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:у школі функціонує 3 класи з інклюзивною формою навчання
16. Розмір плати за навчання: платні послуги не надаються
17. Річний звіт про діяльність закладу освіти
18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі
20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
22. Фінансова звітність, кошторис
23. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
24. Форми здобуття освіти