Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти


Додатки:
Додаток 1 Механізми реалізації ВСЗЯО

Додаток 2 Анкета для педагогічних працівників

Додаток 3 Анкета для учнів

Додаток 4 Анкета для батьків

Додаток 5 Інтерв’ю з керівником

Додаток 6 Інтерв’ю із заступником керівника

Додаток 7 Iнтерв’ю iз психологом та соцiальним педагогом

Додаток 8 Інтерв’ю з представниками учнівського самоврядування

Додаток 9 Опитувальний аркуш керівника

Додаток 10 Форма спостереження за навчальним заняттям

Додаток 10 продовження

Додаток 11 Форма спостереження за дистанційним навчальним заняттям

Додаток 12 Форма спостереження за освітнім середовищем

Додаток 13 Форма вивчення документації

Додаток 14 Критерії, правила і процедури оцінювання

Додаток 15 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Додаток 16 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

Додаток 17 Вимоги до обов’язкових результатів навчання

Додаток 18 Критерії оцінювання роботи вчителя

Додаток 19 Критерії визначення професійного розвитку

Додаток 20 Критерії оцінювання результатів освітньої діяльності

Додаток 21 Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання

Додаток Узагальнення