НУШ

ПРО ФОРМУВАЛЬНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ у майбутніх 3-4 класах НУШ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 08 ЖОВТНЯ 2019 Р. № 1273

“Будуємо вежу з ЛЕГО”. Матеріал для уроків математики

МОН затвердило переліки навчальної літератури, які отримали гриф

Відповідаємо на запитання. Як оцінюватимуть, розподіл годин та документація у класах НУШ

Підготували для вас добірку відповідей щодо навчання у класах Нової української школи. У ній про таке:

3-й пілотний клас

 • як оцінювати учнів у 3-му пілотному класі НУШ
 • які види робіт виконуватимуть учні
 • які матеріали отримуватимуть вчителі
 • розподіл годин

1-2 класи

 • чи буде інформатика у 2-му класі
 • як правильно записати в журналі ущільнення уроків
 • методичні рекомендації для 1-го класу
 • документація у 1-му класі
 • чи однакові теми тижнів за різними програмами
 • які форми навчання можна обрати у 1-му класі
 • скільки годин виділяється на вивчення мовно-літературної та іншомовної галузей за програмою Савченко
 • як перевіряти техніку читання вголос у 1-му класі
 • чи використовуватимуться лепбуки в 2-му класі
 • як ділити дітей на групи на уроках української мови
 • чи потрібно записувати екскурсії в журналі
 • який документ регулює оцінювання у 2-му класі

3-й ПІЛОТНИЙ КЛАС НУШ

– Як оцінюватимуть дітей у 3-му пілотному класі?

Ухвалено рішення оцінювати дітей вербально – тобто продовжити систему, започатковану в 1-2 класах. Отже, залишається Свідоцтво досягнень, яке вчитель заповнює в жовтні і наприкінці року.

Проте відсутність балів не означає відсутність оцінювання. Навпаки, вчитель ретельно продумує систему оцінювання. У других пілотних класах учителі вже працювали з діагностичними роботами з використанням компетентнісних завдань, виписували складові кожної компетентності, які оцінювалися в кінці кожної теми, і могли відслідковувати їхній прогрес. Цю систему буде продовжено.

Також залишаються два види оцінювання:

 1. Формувальне. Це щоденна робота, отримання зворотного зв’язку від дітей, самооцінювання, взаємооцінювання, рефлексивні роботи.
 2. Підсумкове. Воно відбувається не в балах, а або за шкалою у Свідоцтві досягнень, або за іншою, яку обирає вчитель. Але вона не має бути прив’язана до звичних рівнів, оцінок.

Усі ці питання окреслені в листі Міністерства освіти і науки України “Щодо методичних рекомендацій для 3 класів експериментальних закладів загальної середньої освіти” № 1/9-513 від 14.08.2018.

– Які види робіт виконуватимуть учні?

Залишаються діагностичні роботи у вигляді інтегрованих кейсів з курсу “Я досліджую світ” – їх буде 9 (у кінці кожної теми).

Дивіться також зошит “Я досліджую світ” для 3 пілотного класу (до теми “Подорожуємо і відкриваємо світ”)

Компетентнісні завдання з української мови та математики будуть надаватися розробниками 4 рази на рік. Для взаємооцінювання і самооцінювання наскрізних умінь пропонується застосовувати трирівневі шкали (наприклад: “Мені ще варто попрацювати – я тренуюся – мені це вдається”). Результати діагностичних робіт, само- та взаємооцінювання учнів учитель зможе використовувати під час заповнення Свідоцтва досягнень та індивідуальних консультацій з батьками.

– Чи отримають вчителі якісь матеріали?

Учителям запропонують модельні програми, що містять теми на кожен місяць, проблемні питання та очікувані результати за освітніми галузями (як і було минулого року). Теми будуть розкриватися через подорож Україною. Будуть тексти про кожну область (4 на місяць), запитання і завдання за ними.

Окрім цього, пілотникам будуть надаватися матеріали в електронному вигляді: робочі зошити для учня з курсу “Я досліджую світ”, навчальні матеріали з української мови та інформатики, розгорнуте календарне планування з математики.

– Який розподіл годин?

У варіативній складовій залишається 1 година. ЯДС – 7 годин включно з математикою. Окремо – 4 години математики на тиждень. Інформатика вивчатиметься як окремий предмет, але тематично вона буде пов’язана з темою місяця. Також матеріали, які органічно інтегруються, будуть додаватися в курс ЯДС. Адже ми в повсякденному житті постійно стикаємося з інформатикою.

Під час розподілу навчальних годин у 3 класах пілотних шкіл необхідно керуватись новою редакцією Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 24 липня 2019 р. № 688). В експериментальний навчальний план для пілотних класів буде внесено відповідні зміни.

1-2 КЛАСИ НУШ

– Чи буде у 2019/2020 навчальному році у програмі НУШ для 2-го класу інформатика?

Робочий навчальний план розробляє заклад освіти на основі типової освітньої програми. З огляду на матеріально-технічну базу і кадровий потенціал закладу, ухвалюється рішення про виокремлення інформатики з інтегрованого курсу в окремий предмет чи про реалізацію інформатичної освітньої галузі в інтегрованому курсі “Я досліджую світ”.

– Як правильно записати в журналі ущільнення уроків, зберігаючи при цьому кількість годин? Чи ущільнені теми не нумерувати і водночас на правій сторінці журналу буде менша кількість годин, ніж у програмі?

Зараз заклади освіти працюють в умовах перехідного періоду до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти, і не всі нормативні документи узгоджені з новими підходами до організації освітнього процесу. Користуючись можливістю автономного ухвалення рішень, заклад освіти може на своєму рівні визначити правила ведення класного журналу і затвердити їх рішенням педагогічної ради.

– Чому приділяється увага, методичні рекомендації тільки для НУШ-2, а де ж про НУШ-1?

У листі МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році” окреслені особливості організації освітнього процесу в других класах за обома типовими освітніми програмами.

Щодо 1-го класу, то заклади освіти керуються листом МОН від 03.07.2018 р. № 1/9-415.

– Яка документація щодо НУШ повинна бути в учителя 1-го класу?

Заклад освіти відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 676) розробляє власний документ про діловодство у закладі, яким закріплює перелік документів, за які відповідає вчитель.

– Теми тижнів для всіх однакові – і за програмою Шияна, і за програмою Савченко?

Тематика тижнів окреслюється в календарно-тематичному плані з урахуванням навчально-методичного забезпечення (освітня програма, підручники), що має заклад освіти. Складання календарно-тематичного планування належить до функцій учителя.

– Моя дитина піде в 1-й клас, але нам потрібно виїхати в березні. Директорка школи сказала, що якщо дитина не доходить 1-й клас, то залишиться на другий рік. Як уникнути цього? З учителем ми домовилися про виконання всього навчального процесу віддалено (вона сказала, що допоможе нам в цьому). Чи можуть дитину залишити на другий рік в 1-му класі через пропуск останніх двох місяців навчання?

Закон “Про освіту” передбачає різні форми здобуття освіти. У вашому випадку для дитини може бути організована індивідуальна форма навчання. Для цього необхідно звернутися із заявою до керівника закладу освіти.

Особливості організації індивідуальної форми навчання окреслені в Положенні про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (наказ МОН від 12 січня 2016 року №8).

– За програмою Савченко не зрозуміло, скільки годин виділяється на вивчення мовно-літературної та іншомовної галузей через те, що вони об’єднані.

Рішення ухвалює заклад освіти під час розробки навчального плану. Орієнтир – нова редакція Державного стандарту, де визначено, що на іноземну мову виділяють 2 години на тиждень у 1 класі і по 3 години у 2-4 класах (для класів, що працюють за новим Державним стандартом початкової освіти).

– Як перевіряти техніку читання вголос у 1-му класі? Чи потрібно проводити перевірну роботу з математики? Чи писати диктанти і як їх оцінювати (адже в 1-му класі формувальне оцінювання)?

Щодо оцінювання в 1-2 класах, то вчитель може керуватися відповідними методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (для 1-го класута для 2-го класу).

– Чи будуть лепбуки в 2-му класі?

Вибір форм, методів та засобів навчання – прерогатива вчителя.

– Працюватиму за програмою Савченко. Набираю 29 діток. Як ділити клас на уроки української мови? Предмет “Навчання грамоти” містить у собі уроки української мови та літературне читання. Ділити лише уроки мови чи предмет “Навчання грамоти” повністю?

Предмет називається “Українська мова”, тому поділ класу на групи здійснюють на всіх 7 уроках/заняттях (7 навчальних годин на тиждень).

– Є питання щодо заповнення журналу 1-го класу НУШ. Чи потрібно записувати навчальні екскурсії на сторінці, відведеній у кінці журналу “Облік проведення навчальних екскурсій”? Якщо ні, на які нормативні документи спиратися?

Навчальні екскурсії – складник освітньої програми закладу освіти, вони мають бути зафіксовані в календарно-тематичному плані і, відповідно, їх записують у класному журналі на предметній сторінці.

Зараз заклади освіти працюють в умовах перехідного періоду до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти, і не всі нормативні документи узгоджені з новими підходами до організації освітнього процесу. Користуючись можливістю автономного ухвалення рішень, заклад освіти може на своєму рівні визначити правила ведення класного журналу і затвердити їх рішенням педагогічної ради. Зокрема, це стосується і рішення щодо записів на сторінках розділу журналу “Облік проведення навчальних екскурсій.

– Чи існує лист, наказ чи роз’яснення щодо виду і кількості перевірених робіт у 2-му класі НУШ? Як розібратися з цим питанням?

Так, відповідний наказ доступний на нашому сайті.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – BrianAJackson, Depositphotos

Інформація взята з сайту – https://nus.org.ua


МОН запропонувало вчителям теми для перших уроків

Міністерство освіти і науки запропонувало вчителям теми для перших уроків цього навчального року.

Про це йдеться в листі №1/9-531 від 23 серпня, опублікованому на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

У міністерстві запропонували такі теми:

Для 1-4 класів

 • “Поговоримо про дружбу”
 • “Добро починається з тебе”
 • “Чесність та довіра – основа добрих стосунків”
 • “Як стати кращим”
 • “Здоров’я природи –- здоров’я людини”

Для 5-9 класів

 • “Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні”
 • “Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?”
 • “Герої завжди поміж нас”
 • “Що означає бути справедливим?”
 • “Що означає бути лідером?”
 • “Для чого людям совість?”
 • “Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування”

Для 10-11 класів

 • “Правовий статус людини і громадянина в Україні”
 • “Людина серед людей”
 • “Свобода в житті людини та її межі”
 • “Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю”
 • “Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?
 • “Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього”

“Окремі з цих тем будуть доречними для проведення Першого уроку, надзвичайно важливої події для учнів, їхніх батьків та вчителів.

Переконані, що уся освітянська спільнота поділяє думку, що при проведенні ціннісно орієнтованих уроків, яким, зокрема, є Перший урок у навчальному році, слід уникнути формалізму й заорганізованості, дати можливість дітям висловити свою думку, поділитися своїм внутрішнім світом, – переконані у МОН.

Водночас, у відомстві наголосили, що вчителі самостійно обирають теми для проведення уроків.

Нагадаємо, замість квітів на 1 вересня учням пропонують пожертвувати гроші онкохворим дітям.

“Нова українська школа”

Фото: автор – ArturVerkhovetskiy, Depositphotos

Інформація взята з сайту – https://nus.org.ua

Зразок вправ з LEGO для роботи в парі для 2 класу з математики

 

Оцінювання в першому класі має бути формувальним

Набуло чинності положення про інституційну форму навчання – що це означає

14 червня набуло чинності положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, яке дозволяє будувати індивідуальну траєкторію для учнів.

Міністерка освіти і науки Лілія Гриневич пояснила, що змінює це положення, передає прес-служба МОН.

“Серед новацій цього положення – механізм впровадження мережевої форми здобуття освіти. Це дає школі реальний інструмент для взаємодії із закладами культури, фізкультури і спорту, міжшкільними ресурсними центрами та іншими суб’єктами освітньої діяльності.

Навчання за мережевою формою може організовуватись як для всього класу (групи), коли у закладі, наприклад, немає вчителя, а окремі уроки може надавати профільний гурток чи організація з хорошими спеціалістами, так і для окремих учнів, які вже десь додатково навчаються. По суті, це розширює доступ дітей до різних ресурсів і можливостей, ефективно використовуючи їхній час”, – пояснила Гриневич.

Щоб впровадити в закладі мережеву форму навчання, її потрібно запропонувати педагогічній раді закладу. Це можуть зробити учні, батьки, вчителі або ж інші заклади, які зацікавлені у такій співпраці.

Механізм такий: базовий заклад та партнер укладають договір, у якому буде визначено освітню програму та її компоненти, що забезпечуватимуться у взаємодії, механізми фінансування, використання ресурсів та інші умови їхньої співпраці.

У міністерстві зазначають, що це не єдиний шлях впровадження такої форми навчання – для побудови індивідуальної освітньої траєкторії розроблятимуть й інші формати.

Також змінився підхід до вечірніх шкіл“До цього часу учні, які не могли навчатися за денною формою, робили це тільки у вечірніх школах. Відтепер на вечірній формі можна буде отримати освіту з 14 років у будь-якій звичайній школі, що відкриє на своїй базі таку форму навчання.

Також освіту можна буде отримати прискорено у 10-11 (12) класах, але тільки якщо учень продемонструє достатній та високий рівень навчальних досягнень (від 7 та до 12 балів)”, – зазначила міністерка.

Так, вечірні школи зможуть продовжити працювати як заклади загальної середньої освіти, в яких організовано вечірню форму здобуття освіти. Для цього необхідно внести відповідні зміни до назви закладу, статуту та затвердити це засновником.

Переглянути положення можна завантаживши документ за цим посиланням.

Положення також доступне на сайті Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Інформація взята з сайту: https://nus.org.ua/news/nabulo-chynnosti-polozhennya-pro-instytutsijnu-formu-navchannya-shho-tse-oznachaye/?fbclid=IwAR1eBo_i2K4dWea17yavM0noGnJIgZ7n53QHJ3WEVGxFkB59fIHiIejhHTI

Фото: автор – KrisCole, Depositphotos


Нова українська школа книга