Нормативна база (офіційна)

Конституція України

Закон України «Про освіту»

Професійний стандарт директора

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Про електронні документи та електронний документообіг

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

Положення про порядок зарахування дітей

Порядок створення ГПД

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Про затвердження професійного стандарту вчителя

Про затверждення Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти