Історичне краєзнавство

Назва гуртка: «Юні краєзнавці»

Керівник гуртка: Юхимець Віта Володимирівна

Мета: сприяти загальному розвитку інтелектуальних та моральних якостей вихованців, розширення їх кругозору шляхом залучення до різних видів туристські-краєзнавчої діяльності; дати загальні уявлення про історичне краєзнавство і туризм, надати базові знання з історії рідного краю.

Завдання: Виявлення природних нахилів і розвиток творчих здібностей вихованців засобами історичного краєзнавства; Професійна орієнтація і допрофесійна підготовка вихованців у галузі гуманітарних наук; Забезпечення інтелектуального, психологічного та фізичного розвитку вихованців на рівні, достатньому для майбутньої професійної діяльності; Формування соціальних навичок, необхідних для самореалізації особистості як у процесі навчання, так і у подальшому житті.