Гурток “Витинанка”
Керівник гуртка: Журавель Н.П.
Вікова група: вихованці 9-10 років.
Мета й основний зміст роботи.
Формувати національно свідому, творчу особистість засобами народного мистецтва, яке впливаючи на світ емоцій, розкриває дитині чарівний світ мистецтва, залучає до національних традицій, історії, вчить мудрості, любові до Батьківщини.
Основними завданнями гуртка “Витинанка” є:
– ознайомлювати вихованців з українськими народними ремеслами та залучати їх до мистецтва витинанки;
– навчати прийомам витинанки і різноманітним видам витинанки;
– сприяти розвитку творчих здібностей та естетичному баченню краси навколишнього світу, умінню передавати його в своїх роботах;
– розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію, працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат своєї діяльності, сприяти творчій самореалізації особистості.