Українська мова

Назва гуртка: ” Українська мова” 

Керівники гуртка: Міненко Світлана Миколаївна (10 клас) Конодюк Тетяна Миколаївна (11 клас) 

Метою: формування компетентностей у процесі поглибленого вивчення української мови і науково-дослідницької діяльності. 

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

— пізнавальної: поглиблення мовленнєвознавчих та культурологічних знань, ознайомлення із головними чинниками науководослідницької роботи; 

— практичної: засвоєння мовного матеріалу засобами самостійної, індивідуальної, диференційованої навчальної практичної роботи; вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); формування навичок науково-дослідницької діяльності;

 — творчої: розвиток мовленнєвих здібностей, ораторської майстерності, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності, реалізація потенційних творчих можливостей особистості; 

— соціальної: виховання громадської свідомості, формування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, розвиток соціалізації і загальної реалізації особистості.

 Програма гуртка розроблена для учнів 9–11 класів

Пилипчук Катерина лауреат ІІ етапу МАНУ , секція літературознавства, відділення українська література.

Сахнюк Марія переможець ІІ етапу : Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, мовно-літературних конкурсів ім. Шевченка, ім П. Яцика