Декоративно – ужиткове мистецтво

Назва гуртка: “Декоративно – ужиткове мистецтво”

Керівник: Мазур Наталія Володимирівна 

Мета: Формування ключових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Завдання: Основними завданнями програми є формування таких компетентностей:
практичної, яка орієнтована на формування художніх вмінь та навичок;
Пізнавальної, яка передбачає оволодіння поняттями, значеннями з декоративно-ужиткового мистецтва; набуття знань морально – психологічних якостей , способів організації змістовного дозвілля;
творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з художньої творчості, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу;
соціальної, яка передбачає розвиток трудової і естетичної культури, досягнення високого рівня освіченості і вихованості.
Емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток формування кращих особистісних рис ( відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо). Формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.
Навчальна програма передбачає 5 років навчання. Початковий рівень ( 1-2 роки навчання) діти 6-8 років.
Основний рівень (1-2 роки навчання) діти 9-12 років;
Вищий рівень діти 13 років.

Очікуванні результати: Декоративно- ужиткове мистецтво здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти та оцінювати твори мистецтва, пам’ятки архітектури, красу й багатство природи.

2022-2023 навчальний рік