Виготовлення сувенірів

Гурток “Виготовлення сувенірів” 2021-22 н.р.

Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно та цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.
Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю.
Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, особливостями моделювання та конструювання;
практична – набуття навичок самостійно виготовляти вироби, виконувати технологічні операції, вміння працювати з різними матеріалами та інструментами; орієнтування в інформаційному просторі;
творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;
соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховання шанобливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.

До 520 річниці села Левкова гуртківці виготовили декоративні свічки