Інституційна:

-очна (денна),

-дистанційна (для осіб, позбавлених волі у т.ч.),

-мережева

Індивідуальна:

-екстернат,

-сімейна (домашня)

-педагогічний патронаж