Гурток “Юні хіміки”

Мета роботи: розвивати інтерес до вивчення хімії, забезпечити цілеспрямований розвиток творчої особистості, формувати навички життєвої компетенції.

Основні завдання: поглиблення та вдосконалення знань, умінь і навичок учнів отриманих на уроках, а саме вміння учнів розв’язувати задачі різних типів; оволодіння навичками проведення хімічних спостережень, оформлення їх результатів, методикою проведення експерименту, самостійної роботи з літературою.

В гуртку займаються учні 8-9 класів.

Керівник гуртка: Книш Любов Валентинівна

Очікувані результати: прищепити інтерес і любов до природничих наук, вміти застосовувати набуті знання в повсякденному житті