Паперокручення

Назва гуртка «Паперокручення»

Керівник: Давидчук Валентина Олександрівна

Паперокручення – це мистецтво виготовлення плоских або об’ємних композицій зі скручених в спіральки, довгих і вузьких, смужок паперу. З таких паперових спіралей створюють квіти та візерунки, які потім використовують для прикраси листівок, альбомів, подарункових упаковок, рамок для фотографій та ін.

   Навчальна програма «Паперокручення» реалізується в гуртках художньо-естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю і орієнтована на дітей молодшого та середнього шкільного віку.

   Програма розрахована на два роки навчання: початковий рівень (1 рік навчання) та основний рівень  (1 рік навчання). Кількісний склад навчальної групи -10-15 осіб).

   Мета програми : розвиток творчого, нестандартного просторового мислення та застосування його у практичній ді- яльності; формування компетентностей особистості у процесі створення поробок із паперу. Створення умов для творчої самореалізації дітей через виготовлення декоративних виробів з використанням техніки паперокручення; формування пізнавальної, практичної, творчої, соціальної, предметно-перетворювальної компетентностей.                                                                     

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

-формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) творчої діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

-розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій із ручних технік обробки паперу;

-набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій;

-виховання в гуртківців ціннісного ставлення до себе як суб’єкта ціннісно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Зміст програми визначається змістовими лініями: ручна обробка паперу та декоративно -ужиткове мистецтво. Результатом реалізації зазначених змістових ліній буде сформована в гуртківців предметно-перетворювальна компетентність, яка в межах вільних можливостей дасть змогу їм самостійно розв’язувати предметно-практичні та побутові проблеми.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати і розуміти:

-історію виникнення та розвитку мистецтва паперокручення;

-основні види та технікм, основні форми паперокручення;

-правила користування інструментами та матеріалами, правила техніки безпеки;

-правила організації робочого місця та часу;

-прийоми роботи в техніці простого паперокручення;

-основні поняття симетрії, ритму;

-закони перспективи;

-правила декорування й оздоблення виробів;

-техніку паперокручення – мозаїки.

Вихованці мають вміти і застосовувати:

-користуватися інструментами, працювати з різними видами паперу;

-читати схеми;

-виготовляти вироби у відповідності запропонованим схемам;

-складати схеми виготовлення власних виробів;

-відтворювати стилізовані орнаменти в площинній композиції, аплікації на картоні, папері, тканині, дерев’яній поверхні;

-створювати площинні аплікації з елементами творчості;

-охайно працювати й оформляти вироби із дотриманням чистоти та порядку на робочому місці.

Вихованці мають набути досвід:

-використання різних технік обробки паперу;

-виготовлення виробів в техніці паперокручення за схемами та зразками;

-застосування одержаних знань в різних видах діяльності.