Образотворче мистецтво

Назва гуртка – «Образотворче мистецтво».

Керівник гуртка – Окрушко Алла Анатоліївна

 

    Мета:

 – у процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в учнів ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати художню свідомість і компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

    Основні завдання:

 • надання знань про закони образотворчого мистецтва: основи композиції, кольорознавство, засоби виразності, чинники, що впливають на створення художнього образу;
 • формування уявлень про види, жанри образотворчого та інших візуальних мистецтв, особливості художньо-образної мови; почуття патріотизму, любові до рідного краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища; навичок аналізу художніх творів;
 • розширення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, ознайомлення з творами світової та української художньої культури;
 • збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
 • розвиток художніх сенсорних здібностей;
 • виховання естетичного ставлення до дійсності, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій.

    ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

На початковому рівні навчальною програмою передбачено формування у вихованців художньо-естетичного ставлення до дійсності; знань та уявлень про образотворче мистецтво; оволодіння початковими фаховими знаннями і уміннями.

    Вихованці мають знати і розуміти:

 • види візуальних мистецтв: живопис, графіку, скульптуру, архітектуру, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн;
 • поняття про різновиди художніх матеріалів;
 • розрізняти теплі та холодні кольори;
 • мати поняття про відмінність предметів за: формою, величиною, кольором та тоном.

    Вихованці мають вміти і застосовувати:

 • користуватися виражальними засобами живопису та малюнку;
 • створювати художні образи відповідно віковим особливостям дітей;
 • раціонально розміщувати зображення в площині аркушу паперу;
 • гармонійно підбирати сполучення кольорів у власній роботі;
 • вміти виділяти силует предмету засобами кольору та тону.

     Вихованці мають набути досвід:

–      практичної роботи аквареллю, гуашшю, олівцем, фломастерами, кульковою крейдою, кольоровою крейдою.