Назва гуртка – “Літературна мозаїка”

Мета: формування і розвиток лінгвістичних умінь, які входять до складу мовної компетентності, через знайомство з літературним твором; формування і розвиток мовленнєвих навичок і вмінь; формування соціокультурної компетентності черенз знайомство з культурними і духовними цінностями народів Європи та американської нації, соціальними нормама, стосунками між людьми.

Завдання: вивчення світової та англійської дитячої літератури, ознайомлення з провідними творами письменників, виховання потреби вивчати англійську мову, повагу до літературної мови різних країн.

Очікувані результати:удосконалення набутих за попередні роки вивчених мовних і мовленнєвих навичок, умінь і знань з англійської мови.

Заняття розраховані на учнів 4-8 класів.